ποιέω

ποιέω
ποιέω
make
pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic)
ποιέω
make
pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad-form)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ποεῖτον — ποιέω make pres imperat act 2nd dual (attic epic) ποιέω make pres opt act 2nd dual ποιέω make pres ind act 3rd dual (attic epic) ποιέω make pres ind act 2nd dual (attic epic) ποιέω make imperf ind act 2nd dual (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιεῖσθον — ποιέω make pres imperat mp 2nd dual (attic epic) ποιέω make pres opt mp 2nd dual (epic ionic) ποιέω make pres ind mp 3rd dual (attic epic) ποιέω make pres ind mp 2nd dual (attic epic) ποιέω make imperf ind mp 2nd dual (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιεῖτον — ποιέω make pres imperat act 2nd dual (attic epic) ποιέω make pres opt act 2nd dual ποιέω make pres ind act 3rd dual (attic epic) ποιέω make pres ind act 2nd dual (attic epic) ποιέω make imperf ind act 2nd dual (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιῆσθε — ποιέω make pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic) ποιέω make pres subj mp 2nd pl ποιέω make pres ind mp 2nd pl (doric aeolic) ποιέω make pres subj act 2nd pl (epic) ποιέω make imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποεῖτε — ποιέω make pres imperat act 2nd pl (attic epic) ποιέω make pres opt act 2nd pl ποιέω make pres ind act 2nd pl (attic epic) ποιέω make imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιεῖσθε — ποιέω make pres imperat mp 2nd pl (attic epic) ποιέω make pres opt mp 2nd pl (epic ionic) ποιέω make pres ind mp 2nd pl (attic epic) ποιέω make imperf ind mp 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιεῖτε — ποιέω make pres imperat act 2nd pl (attic epic) ποιέω make pres opt act 2nd pl ποιέω make pres ind act 2nd pl (attic epic) ποιέω make imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιῆτε — ποιέω make pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) ποιέω make pres subj act 2nd pl ποιέω make pres ind act 2nd pl (doric aeolic) ποιέω make imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποιήσετον — ποιέω make aor subj act 3rd dual (epic) ποιέω make aor subj act 2nd dual (epic) ποιέω make fut ind act 3rd dual ποιέω make fut ind act 2nd dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεποιημένα — ποιέω make perf part mp neut nom/voc/acc pl πεποιημένᾱ , ποιέω make perf part mp fem nom/voc/acc dual πεποιημένᾱ , ποιέω make perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”